PLANET TRANSITS

AUGUST 2017

Uranus retrograde Aug 2 2017 10:31 pm PDT

Jupiter square Pluto Aug 4 2017 11:48 am PDT

Sun inconjunct Neptune Aug 5 2017 02:31 pm PDT

Moon opposed Sun (LUNAR ECLIPSE) Aug 7 2017 11:11 am PDT

Sun inconjunct Pluto Aug 9 2017 01:10 pm PDT

Mercury sextile Venus Aug 10 2017 02:03 am PDT
Mars inconjunct Neptune Aug 10 2017 06:31 am PDT
Sun sextile Jupiter Aug 10 2017 02:24 pm PDT

Venus trine Neptune Aug 11 2017 10:17 pm PDT

Mercury turns retrograde Aug 12 2017 06:00 pm PDT

Sun trine Saturn Aug 13 2017 02:06 pm PDT

Venus opposed Pluto Aug 15 2017 04:17 am PDT

Mars inconjunct Pluto Aug 16 2017 03:36:48 am PDT
Sun trine Eris Aug 16 2017 04:56 am PDT
Sun conjunct North Node Aug 16 2017 03:12 pm PDT
Venus square Jupiter Aug 16 2017 11:40 pm PDT

Venus inconjunct Saturn Aug 18 2017 11:55 am PDT

Mars sextile Jupiter Aug 20 2017 09:42 am PDT
Venus square Eris Aug 20 2017 03:57 pm PDT
Sun trine Uranus Aug 20 2017 11:22 pm PDT

Moon conjunct Sun (SOLAR ECLIPSE) Aug 21 2017 11:30 am PDT

Mars trine Saturn Aug 22 2017 06:21 am PDT
Sun → VIRGO Aug 22 2017 03:20 pm PDT

Venus square Uranus Aug 24 2017 12:01 pm PDT

Saturn turns direct Aug 25 2017 05:08 am PDT
Venus → LEO Aug 25 2017 09:30 pm PDT

Mars trine Eris Aug 26 2017 06:50 am PDT
Sun conjunct Mercury Aug 26 2017 01:42 pm PDT
Mars conjunct North Node Aug 26 2017 10:08 pm PDT

Jupiter sextile Saturn Aug 27 2017 05:15 am PDT

Mercury → LEO Aug 31 2017 08:28 am PDT

SEPTEMBER 2017

Mars trine Uranus  Sep 2 2017 05:13 am PDT

Mercury conjunct Mars  Sep 3 2017 02:38 am PDT

Sun opposed Neptune  Sep 4 2017 10:27 pm  PDT

Mars → VIRGO  Sep 5 2017 02:35 am PDT
Mercury turns direct  Sep 5 2017 04:29 am PDT
Venus inconjunct Neptune  Sep 5 2017 02:33 pm PDT

Moon opposed Sun (FULL MOON)  Sep 6 2017 12:03 am PDT

Venus inconjunct Pluto  Sep 9 2017 00:23 am PDT
Sun trine Pluto  Sep 9 2017 03:45 am PDT
Jupiter opposed Eris  Sep 9 2017 11:03 am PDT
Mercury → VIRGO  Sep 9 2017 07:52 pm PDT

Jupiter sextile North Node  Sep 11 2017 03:4 am PDT

Venus trine Saturn Sep 12 2017 05:50 pm PDT

Sun square Saturn Sep 13 2017 07:58 pm +7:00 PDT

Venus trine Eris  Sep 14 2017 12:21 pm PDT
Venus conjunct North Node  Sep 14 2017 07:34 pm PDT

Venus sextile Jupiter  Sep 15 2017 12:44 pm PDT

Sun inconjunct Eris   Sep 15 2017 11:49 pm PDT

Mercury conjunct Mars  Sep 16 2017 12:01 pm PDT

Venus trine Uranus Sep 17 2017 09:27 pm PDT

Venus → VIRGO  Sep 19 2017 06:15 pm PDT
Mercury opposed Neptune  Sep 19 2017 08:49 pm PDT                     Moon conjunct Sun (NEW MOON) Sep 19 2017 10:30 pm PDT

Sun inconjunct Uranus  Sep 20 2017 03:20 am PDT

Mercury trine Pluto Sep 22 2017 11:01 am PDT
Sun → LIBRA  Sep 22 2017 01:02 pm PDT

Mars opposed Neptune  Sep 24 2017 12:4 pm PDT

Mercury square Saturn  Sep 25 2017 07:36 am PDT

Mercury inconjunct Eris  Sep 26 2017 04:08 am PDT

Jupiter opposed Uranus  Sep 27 2017 09:25 pm PDT

Mercury inconjunct Uranus  Sep 28 2017 06:55 am PDT
Plluto turns direct  Sep 28 2017 12:36 pm PDT

Venus opposed Neptune  Sep 29 2017 05:11 pm PDT
Mercury → LIBRA  Sep 29 2017 05:42 pm PDT

** For previous months’ transits: 2017 TRANSIT ARCHIVES

©2017  Diane Elizabeth Clarke