PLANET TRANSITS

SEPTEMBER 2020:

Mercury trine Pluto   Sep 1 2020 03:42 am PDT                                         Moon opposed Sun (FULL MOON)  Sep 1 2020 10:22 pm PDT

Mercury inconjunct Eris   Sep 2 2020 03:13 am PDT
Venus opposed Saturn   Sep 2 2020 05:17 am PDT
Sun trine Uranus   Sep 2 2020 07:09 am PDT

Mercury trine Saturn   Sep 3 2020 00:23 am PDT
Mercury square Lunar Nodes   Sep 3 2020 01:24 am PDT
Saturn inconjunct North Node   Sep 3 2020 11:13 am PDT

Venus square Mars   Sep 4 2020 02:12 am PDT
Mercury sextile Venus   Sep 4 2020 01:32 pm PDT

Mercury → LIBRA   Sep 5 2020 12:46 pm PDT

Venus → LEO   Sep 6 2020 00:21 am PDT

Sun trine Jupiter   Sep 9 2020 09:04 am PDT
Mars turns retrograde   Sep 9 2020 03:22 pm PDT

Sun opposed Neptune   Sep 11 2020 01:26 pm PDT

Mercury inconjunct Uranus   Sep 12 2020 05:34 am PDT
Jupiter turns direct   Sep 12 2020 05:41pm PDT

Sun trine Pluto   Sep 14 2020 04:09 pm PDT

Venus square Uranus   Sep 15 2020 08:29 am PDT

Sun inconjunct Eris   Sep 16 2020 10:14 am PDT
Sun square Lunar Nodes (MOON WOBBLE)  Sep 16 2020 05:53 pm

Mercury square Jupiter   Sep 17 2020 03:34 am PDT
Moon conjunct Sun (NEW MOON)  Sep 17 2020 04:00 am PDT
Sun trine Saturn    Sep 17 2020 02:36 pm PDT

North Node sextile Eris   Sep 18 2020 12:42 pm  PDT
Mercury inconjunct Neptune   Sep 18 2020 01:05 pm PDT

Sun inconjunct Mars   Sep 19 2020 02:55 pm PDT
Mercury square Pluto   Sep 20 2020 10:21 pm PDT

Venus inconjunct Jupiter   Sep 21 2020 06:12 pm PDT

Mercury trine North Node   Sep 22 2020 00:34 am PDT
Mercury opposed Eris   Sep 22 2020 06:10 am PDT
Sun → LIBRA (FALL EQUINOX Sep 22 2020 06:31 am PDT

Mercury square Saturn   Sep 23 2020 03:38 am PDT
Venus inconjunct Neptune   Sep 23 2020 05:45 am PDT

Mercury opposed Mars   Sep 24 2020 03:53 am PDT

Venus inconjunct Pluto   Sep 26 2020 02:22 am PDT

Mercury → SCORPIO   Sep 27 2020 00:41 am PDT
Venus sextile North Node   Sep 27 2020 04:51 am PDT
Venus trine Eris   Sep 27 2020 01:30 pm PDT

Venus inconjunct Saturn   Sep 28 2020 01:23 pm PDT
Venus trine Mars   Sep 28 2020 06:01 pm PDT
Saturn turns direct   Sep 28 2020 10:11 pm PDT

Mars square Saturn   Sep 29 2020 02:49 pm PDT

OCTOBER 2020:

Moon opposed Sun: Full Moon in LIBRA/ARIES Oct 1 2020 02:05 pm PDT

Sun inconjunct Uranus   Oct 2 2020 06:31 am PDT
Venus → VIRGO   Oct 2 2020 01:48 pm PDT

Pluto inconjunct North Node   Oct 3 2020 08:00 pm PDT
Mars conjunct Eris   Oct 3 2020 10:52 pm PDT

Pluto turns direct   Oct 4 2020 06:32 am PDT

Mercury opposed Uranus   Oct 7 2020 01:55 pm PDT

Mars square Pluto   Oct 9 2020 06:09 am PDT

Mars sextile North Node   Oct 10 2020 01:44 am PDT
Venus trine Uranus   Oct 10 2020 04:08 pm PDT

Sun square Jupiter   Oct 11 2020 06:34 am PDT
Sun inconjunct Neptune   Oct 11 2020 08:30 am PDT

Jupiter sextile Neptune   Oct 12 2020 00:06 am PDT
Mercury sextile Venus   Oct 12 2020 09:38 am PDT

Sun opposed Mars   Oct 13 2020 04:26 pm PDT
Mercury turns retrograde   Oct 13 2020 06:05 pm PDT

Sun trine North Node   Oct 14 2020 11:41 am PDT
Sun square Pluto   Oct 15 2020 03:14 am PDT

Moon conjunct Sun: New Moon in LIBRA   Oct 16 2020 12:31 pm PT Sun opposed Eris   Oct 16 2020 03:11 pm PDT

Sun square Saturn   Oct 18 2020 06:58 am PDT
Venus opposed Neptune   Oct 18 2020 07:49 am PDT
Mars square Jupiter   Oct 18 2020 10:37 pm PDT

Venus inconjunct Mars   Oct 19 2020 00:03 am PDT
Venus trine Jupiter   Oct 19 2020 00:35 am PDT
Mercury opposed Uranus   Oct 19 2020 07:53 pm PDT

Venus square Lunar Nodes   Oct 20 2020 01:34 pm PDT

Venus trine Pluto   Oct 21 2020 02:42 pm PDT

Sun → SCORPIO   Oct 22 2020 03:59 pm PDT
Venus inconjunct Eris   Oct 22 2020 06:13 pm PDT

Venus trine Saturn   Oct 24 2020 08:40 am PDT

Sun conjunct Mercury   Oct 25 2020 11:23 am PDT

Mercury → LIBRA   Oct 27 2020 06:33 pm PDT
Venus → LIBRA   Oct 27 2020 06:41 pm PDT
Jupiter inconjunct North Node   Oct 29 2020 02:00 pm PDT

Moon opposed Sun: Full Moon in SCORPIO/TAURUS  Oct 31 2020 7:49 am PDT                                                                                                                    Sun opposed Uranus  Oct 31 2020 08:53 am PDT

2020 TRANSIT ARCHIVES

 

©2020  Diane Elizabeth Clarke