PLANET TRANSITS

SEPTEMBER 2023:

Mars inconjunct Saturn   Sep 1 2023  02:01 pm PDT

Venus turns direct   Sep 3 2023  06:20 pm PDT

Mercury trine Jupiter   Sep 4 2023  03:29 am PDT
Jupiter turns retrograde   Sep 4 2023  07:11 am PDT

Sun conjunct Mercury   Sep 6 2023  04:09 am PDT

Sun trine Jupiter   Sep 8 2023  04:13 am PDT

Moon conjunct Sun (NEW MOON in VIRGO)  Sep 14 2023  06:40 pm

Mercury turns direct   Sep 15 2023  01:21 pm PDT
Sun trine Uranus   Sep 15 2023  06:24 pm PDT

Venus square Jupiter   Sep 16 2023  11:10 pm PDT

Sun inconjunct Eris   Sep 17 2023  08:46 pm PDT
Sun inconjunct North Node   Sep 17 2023  10:03 pm PDT

Sun opposed Neptune   Sep 19 2023  04:17 am PDT
Mars inconjunct Jupiter   Sep 19 2023  03:47 pm PDT

Sun trine Pluto   Sep 20 2023  10:21 pm PDT

Sun → LIBRA   Sep 22 2023  11:50 pm PDT

Sun inconjunct Saturn   Sep 24 2023  08:10 pm PDT

Mercury trine Jupiter   Sep 25 2023  05:10 am PDT

Moon opposed Sun (FULL MOON in LIBRA & ARIES)   Sep 29 2023    02:58 am PDT                                                                                                             Venus square Uranus   Sep 29 2023  10:52 am PDT

Mercury trine Uranus   Sep 30 2023  09:55 am PDT
Mars inconjunct Uranus   Sep 30 2023  09:38 pm PDT

OCTOBER 2023:

Mercury inconjunct Eris   Oct 1 2023  05:47 pm PDT
Mercury inconjunct North Node   Oct 1 2023  06:24 pm PDT

Mercury opposed Neptune   Oct 2 2023  08:34 am PDT
Venus trine Eris   Oct 2 2023  09:47 am PDT
Venus trine North Node   Oct 2 2023  11:45 am PDT

Mercury trine Pluto   Oct 3 2023  12:20 pm PDT
Venus inconjunct Neptune   Oct 3 2023  05:21 pm PDT

Mars opposed Eris   Oct 4 2023  04:54 am PDT
Mars conjunct South Node   Oct 4 2023  09:06 am PDT
Mercury → LIBRA   Oct 4 2023  05:08 pm PDT

Mercury inconjunct Saturn   Oct 5 2023  10:03 am PDT
Mars inconjunct Neptune   Oct 5 2023  04:09 pm PDT

Venus inconjunct Pluto   Oct 6 2023  05:49 am PDT

Sun inconjunct Jupiter   Oct 7 2023  02:04 am PDT

Mars square Pluto   Oct 8 2023  06:05 pm PDT
Venus → VIRGO   Oct 8 2023  06:10 pm PDT

Venus opposed Saturn   Oct 9 2023  1:10 pm PDT

Pluto turns direct   10 2023  06:10 pm PDT

Mars → SCORPIO   Oct 11 2023  09:04 pm PDT

Mercury inconjunct Jupiter   Oct 12 2023  05:32 am PDT

Mars trine Saturn    Oct 13 2023  05:29 am PDT

Moon conjunct Sun (NEW MOON/SOLAR ECLIPSE in LIBRA)    Oct 14 2023  10:54 am

Sun inconjunct Uranus   Oct 15 2023  2:43 pm PDT

Mercury inconjunct Uranus   Oct 17 2023  07:48 am PDT

Sun opposed Eris   Oct 18 2023  01:27 am PDT
Sun conjunct South Node (Moon Wobble)   Oct 18 2023  05:45 am
Mercury opposed Eris   Oct 18 2023  07:57 pm PDT
Sun inconjunct Neptune   Oct 18 2023  08:40 pm PDT
Mercury conjunct South Node   Oct 18 2023  10:34 pm PDT

Mercury inconjunct Neptune   Oct 19 2023  07:11 am PDT
Sun conjunct Mercury   Oct 19 2023  10:38 pm PDT

Mercury square Pluto   Oct 20 2023  05:51 pm PDT

Sun square Pluto   Oct 21 2023  07:09 am PDT
Venus trine Jupiter   Oct 21 2023  09:32 pm PDT
Mercury → SCORPIO    Oct 21 2023  11:49 pm PDT

Mercury trine Saturn   Oct 22 2023  09:12 am PDT

Sun → SCORPIO    Oct 23 2023  09:21 am PDT

Sun trine Saturn   Oct 24 2023  00:13 am PDT

Mars opposed Jupiter   Oct 28 2023  09:03 am PDT
Moon opposed Sun (FULL MOON/LUNAR ECLIPSE)   Oct 28 2023 01:24 pm PDT
Mercury opposed Jupiter   Oct 28 2023  08:44 pm PDT

Mercury conjunct Mars   Oct 29 2023  07:22 am PDT

Venus trine Uranus   Oct 31 2023  05:51 am PDT

2023 TRANSIT ARCHIVES

 

©2023  Diane Elizabeth Clarke